رویدادها در jQuery - رویداد hover

رویداد ( ) hover در jQuery :

رویداد ( ) hover ، دو تابع را تعیین می کند که در هنگام عبور موس از روی عنصر مورد نظر ، اجرا می شوند .  تابع اول در هنگام ورود موس بر روی عنصر و تابع دوم در هنگام خروح عنصر از روی عنصر اجرا می شود .
این رویداد هر دو رویداد mouseenter و mouseleave را فعال می کند .
شکل کلی استفاده از این متد به شرح زیر است :

Syntax $ ( " selector " ).hover ( inFunction , outFunction ) ;

syntax توضیح
توضیح Parameter
selector ، تعیین کننده id عنصری است که می خواهیم رویداد ( ) hover در هنگام عبور از روی آن اتفاق بیفتد . selector
این تابع زمانی اتفاق می افتد که رویداد mouseenter رخ می دهد . یعنی زمانی که موس بر روی عنصر مورد نظر وارد می شود . inFunction
این تابع زمانی اتفاق می افتد که رویداد mouseleave رخ می دهد . یعنی زمانی که موس از روی عنصر مورد نظر خارج می شود . outFunction

نکته مهم : اگر فقط یک تابع در دستور رویداد ( ) hover تعیین شود ، این تابع برای هر رویداد اجرا می شود .

در چند مثال سعی می کنیم تا استفاده از رویداد  ( ) hover  را در عمل به شما نمایش دهیم .
مثال : در مثال زیر یک پاراگراف داریم که برای رویداد ( ) hover آن دو تابع را تعریف کرده ایم ، که در هنگام وارد شدن و خارج شدن موس از روی پاراگراف مثال ، رنگ پس زمینه آن را تغییر می دهد :

Example
< html >
  < head >
    < script type="text/javascript" src="jquery.js" > < /script >
    < script type="text/javascript" >
          $(document).ready(function(){
               $("p").hover(function(){
                       $("p").css("background-color","yellow");
                       },function(){
                      $("p").css("background-color","pink");
                  });
               });
    </script>

  </head>
<body>
    < p id="p1" > ! موس را بر روی پاراگراف حرکت دهید < /p >
</body>
</html>
کد

! موس را بر روی پاراگراف حرکت دهید

خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟