آموزش jQuery > سایر متدهای jQuery > متد ( ) index

متد ( ) index در jQuery :

متد ( ) index ، اندیس عنصر مورد نظر رات نسبت به سایر عناصر مجاور آن خوانده و بر می گرداند .
عنصر می تواند توسط انتخاب کننده های 8 تعیین شده و یا براساس اشیای DOM .
نکته : اگر عنصر مورد نظر پیدا نشود ، مقدار برگشتی 1- خواهد بود .

پیدا کردن اندیس اولین عنصر مطابق با جستجو نسبت به سایر عناصر مشابه :

به وسیله این متد می توان اندیس اولین عنصر مطابق با اطلاعات داده شده را خوانده و به صفحه برگداند .
شکل کلی استفاده از متد ( ) index ، در این حالت به صورت زیر است :

Syntax $(selector).index( ) ;

syntax توضیح
توضیح Parameter
تعیین کننده id عنصری است که می خواهیم اندیس آن را پیدا کنیم .
استفاده از این پارامتر اجباری است .
selector

مثال : در مثال زیر با استفاده از متد ( ) index ، کدی نوشته ایم که با کلیک بر روی هر یک از آیتم های لیست در خروجی مثال ، می توانید اندیس آن را به دست آورید :

Example
< html >
  < head >
    < script type="text/javascript" src="jquery.js" > < /script >
    < script type="text/javascript" >

      $ (document). ready ( function( ) {
            $("li.ex").click(function(){
                 alert($(this).index());
          });
        });
    </script>

  </head>
<body>
      <p> برای مشاهده اندیس هر عنصر ، روی آن کلیک نمایید</p>
      <ul>
           <li class="ex">Coffee</li>
           <li class="ex">Milk</li>
           <li class="ex">Soda</li>
       </ul>

</body>
</html>
کد

برای مشاهده اندیس هر عنصر ، روی آن کلیک نمایید

  • Coffee
  • Milk
  • Soda
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟