آموزش jQuery > لیست سایر متدها در jQuery

لیست سایر متدها در jQuery :

در این بخش ، لیست سایر متدهای jQuery قرار داده شده است .
برای دریافت اطلاعات و مشاهده مثال های عملی روی نام هر متد کلیک نمایید :

نام رویداد شرح
data ( ) این متد می تواند به یک عنصر در صفحه داده اضافه کرده و یا داده ای موجود در آن را خوانده و برگرداند .
each ( ) این متد یک تابع تعیین شده را برای تمام عناصری که مشخصات آنها با مشخصات داده شده در پارامتر selector$ یکسان است ، اجرا می کند .
index ( ) این متد می تواند به دنبال عنصر مورد نظرتان از میان عناصر با مشخصات یکسان گشته و ایندکس ( شماره ترتیبی ) آن را برگرداند .
$.noconflict ( ) این متد کاربر را از نوشتن علامت $ در کدهای jQuery ، بی نیاز می کند .
$param ( ) این متد می تواند اعضای یک آرایه یا مجموعه خواص یک شی ( object ) را به صورت پشت سرهم و جفت مقدار-نام بر گرداند .
removeData ( ) این متد می تواند داده ای که قبلا توسط متد ( ) data ، به یک عنصر اضافه شده است را حذف نماید .
size ( ) این متد تعداد عناصر Dom ای که با مشخصات داده شده در پارامتر selector$ ، یکسان هستند را بر می گرداند .


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟