آموزش jQuery > سایر متدهای jQuery > متد ( ) param.$

متد ( ) param.$ در jQuery :

متد ( ) param.$ ، می تواند اعضای یک آرایه یا مجموعه خواص یک شی را به صورت پشت سر هم و جفت نام-مقدار ، خوانده و به صفحه بر گرداند .
برای مثال فرض کنید که یک شی 3 خاصیت داشته باشد . خروجی این متد در هنگام استفاده به صورت زیر می باشد :

Syntax prop1 = value1 & prop2 = value2 & prop3 = value3 ;

از این رشته خواص و یا اعضای آرایه می توان برای ارسال اطلاعات در روش get استفاده کرد . این اطلاعات در انتهای آدرس URL صفحه اضافه شده و به صفحه مقصد ارسال می شوند .
شکل کلی استفاده از متد ( ) param.$ به صورت زیر است :

Syntax $.param( object ) ;

syntax توضیح
توضیح Parameter
تعیین کننده نام شی یا آرایه ای است که می خواهیم مجموعه اعضا و یا خواص آن را به صورت پشت سر هم نمایش دهیم .
استفاده از این پارامتر اجباری است .
obj

مثال : در مثال زیر یک شی به نام person را تعریف کرده و خواصی را به آن نسبت داده ایم . سپس به وسیله متد ( ) param$ ، مجموعه جفت نام-مقدار ، خواص آن را در خروجی نمایش داده ایم :

Example
< html >
  < head >
    < script type="text/javascript" src="jquery.js" > < /script >
    < script type="text/javascript" >

      $ (document). ready ( function( ) {
            personObj = new Object( );
            personObj.firstname="John";
            personObj.lastname="Doe";
            personObj.age=50;
           $("#btn1").click(function(){
               $("#div1").text($.param( personObj ));;
          });
        });
    </script>

  </head>
<body>
       <button id="btn1"> person خواندن اطلاعات شی </button><br>
       <div id="div1">
       </div>

</body>
</html>
کد

خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟