آموزش jQuery   >   کاربرد jQuery در Ajax   >   متد ( ) post

متد ( ) post در jQuery :

وسیله متد ( ) post ، می توان  فایلی را از سرور با استفاده از یک درخواست HTTP POST خواند .
سپس از نتیجه خروجی بر روی صفحه استفاده نمود .
شکل کلی استفاده از این متد بصورت زیر است :

Syntax $(selector).post( URL , data , function ( data , status , xhr ) , dataType ) ;

syntax توضیح موارد
توضیح Parameter
تعیین کننده آدرس فایلی است که می خواهیم اطلاعات را از سرور درخواست کرده و بخوانیم .
استفاده از این پارامتر اجباری است .
URL
این پارامتر تعیین کننده اطلاعاتی است که می خوهیم همراه درخواست خود به سرور ارسال نماییم.
استفاده از این پارامتر اختیاری است .
data
این پارامتر تعیین کننده تابعی است که می خواهید هنگامی که متد ( ) post به پایان رسید ، اجرا شود . این تابع خود می تواند چندین پارامتر نیز داشته باشد :
استفاده از این پارامتر اختیاری است .
 • data : در بر گیرنده اطلاعات خروجی از درخواست است .
 • status : .این پارامتر تعیین کننده وضعیت درخواست است که می تواند چندین حالت داشته باشد :
  • success : موفق .
  • notmodified : هنوز اعمال  یا بررسی نشده.
  • error : اشکال در ارسال یا پردازش درخواست .
  • timeout : مدت زمان کافی برای اجرای درخواست تمام شده است .
  • parseerror : خواندن و اجرای درخواست با مشکل مواجه شده است .
 • xhr : در بر گیرنده شی XmlHttpRequest است . 
function
این پارامتر نوع داده ارسالی از طرف سرور را تعیین می کند . به صورت اتوماتیک jQuery ، خودش به صورت پیش فرض نوع این داده را حدس می زند و  می تواند یکی از موارد زیر باشد :
استفاده از این پارامتر اختیاری است .
 • xml : یک فایل XML.
 • html : فایل HTML .
 • text : یک متن ساده String .
 • Script : درخواست را به صورت یک اسکریپت اجرا کرده و نتیجه را به صورت متن ساده بر می گرداند .
dataType

Example
< html >
  < head >
    < script type="text/javascript" src="jquery.js" > < /script >
    < script type="text/javascript" >

      $ (document). ready ( function( ) {
            $("#btn1").click(function(){
                  $.post("demo_ajax_post.txt",
                 {
                     name: "Ali",
                     city: "Tehran"
                 },
                function (data, status) {
                      alert("Data: " + data + "\nStatus: " + status);
          });
        });
    </script>

  </head>
<body>
       <button id="btn1"> خواندن فایل </button>
</body>
</html>
کد
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟