کاربرد jQuery در HTML - متد ( ) prependTo

متد ( ) prependTo در jQuery :

متد ( ) prependTo ، می تواند عنصر HTML تعیین شده برای آن را به ابتدای یک عنصر دیگر HTML اضافه نماید .
برای مثال فرض کنید که یک تگ div و یک پاراگراف ( تگ div ) دارید . می خواهید کدی طراحی نمایید تا در هنگام کلیک کاربر بر روی یک دکمه فرمان ، عنصر پاراگراف به انتدای تگ div اضافه شود . برای این منظور باید از ( ) prependTo استفاده نمایید .

شکل کلی استفاده از متد ( ) 8 به شرح زیر است :

Syntax $ ( content ).prependTo ( selector ) ;

syntax توضیح
توضیح Parameter
این پارامتر تعیین کننده عنصر HTML ای است که می خواهید آن را به ابتدای عنصر مورد نظر خود اضافه نمایید . ( این پارامتر باشد از نوع تگ های HTML باشد ).
استفاده از این پارامتر اجباری است .
نکته مهم : اگر عنصر HTML ای که می خواهید آن را در ابتدای عنصر دیگر وارد نمایید ، از قبل در صفحه وجود داشته باشد ، در هنگام اضافه شدن از مکان خود به ابتدای عنصر مورد نظر منتقل می شود .
content
این پارامتر تعیین کننده id عنصری است که می خواهید عنصر مورد نظر خود را به ابتدای آن اضافه نمایید .
استفاده از این پارامتر اجباری است .
selector

مثال : در مثال زیر یک پاراگراف و یک تگ div داریم . کدی طراحی کرده ایم که به واسطه کلیک کاربر بر روی دکمه فرمان مثال ، تگ پاراگراف به ابتدای تگ div اضافه می شود .

Example
<script type="text/javascript" src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.position.3/jquery.min.js">
</script>

<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function () {
               $("button").click(function ()
                  {
                    $("p").prependTo("div");
                  });
      });
</script>

<div> This is our div element .</div>
<p> This is a paragraph.</p>
<button> برای جا به جایی عنصر پاراگراف کلیک نمایید . </button>
کد
This is our div element .

This is a paragraph.

خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟