کاربرد jQuery در HTML - متد ( ) remove

متد ( ) remove در jQuery :

متد ( ) remove ، عنصر HTML تعیین شده برای آن را به همراه تمام متن و اشیای فرزندش از صفحه حذف می کند . این متد همچنین تمام داده ها و رویدادهای مرتبط با آن عنصر را نیز پاک می کند .
برای مثال فرض کنید که یک پاراگراف در صفحه دارید . می خواهید کدی طراحی نمایید تا در صورت کلیک کاربر بر روی یک دکمه فرمان ، عنصر پاراگراف از روی صفحه حذف شود .

نکات :

نکته 1 : برای حذف عنصر از صفحه بدون پاک شدن اطلاعات و رویدادهای مرتبط به آن از متد ( ) detach استفاده نمایید .
نکته 2 : برای اینکه متن و یا محتویات یک عنصر را پاک کرده ، ولی عنصر همچنان بر روی صفحه وجود داشته باشد از متد ( ) empty استفاده نمایید .

شکل کلی استفاده از متد ( ) remove به شرح زیر است :

Syntax $ ( selector ).remove ( ) ;

syntax توضیح
توضیح Parameter
این پارامتر تعیین کننده id عنصر HTML ای است که می خواهید آن را از صفحه حذف نمایید . selector

Example
<img src="../Pic/Icons/JQ1.jpg" id="Img1" />
<script type="text/javascript" src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.position.3/jquery.min.js">
</script>

<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function () {
                $("button").click(function ( ) {
                   $("#ex").remove( );
                   });
      });
</script>

<p id="ex">
This is a paragraph .you can remove it .
</p>
< button > برای حذف پاراگراف کلیک نمایید < /button >

کد

This is a paragraph .you can remove it .

خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟