کاربرد jQuery در HTML - متد ( ) removeAttr

متد ( ) removeAttr در jQuery :

متد ( ) removeAttr ، یک یا چندین خاصیت css تعیین شده برای عنصر HTML مورد نظرتان را حذف می کند . با حذف خاصیت css ، اثر آن بر عنصر از بین می رود .
برای مثال فرض کنید که یک برای یک عنصر پاراگراف ( تگ < p > ) در صفحه ، خاصیت رنگ نوشته یا color تعیین کرده اید . با حذف این خاصیت و مقدارش توسط متد ( ) removeAttr ، رنگ داده شده به آن از بین رقته و به رنگ پیش فرض بر می گردد .

شکل کلی استفاده از متد ( ) removeAttr به شرح زیر است :

Syntax $ ( selector ).removeAttr ( attribute ) ;

syntax توضیح
توضیح Parameter
این پارامتر تعیین کننده id عنصر HTML ای است که می خواهید یک یا چند خاصیت css آن را حذف نمایید .
تعیین این پارامتر اجباری است .
selector
این پارامتر تعیین کننده خاصیت یا خواص css ای است که می خواهید آنها را حذف نمایید .
تعیین این پارامتر اجباری است .
attribute


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟