کاربرد jQuery در HTML - متد ( ) replaceAll

متد ( ) prop در jQuery :

متد ( ) replaceAll ، عنصر HTML تعیین شده برای آن را با تمام عناصر HTML مورد نظر شما در صفحه ، عوض می کند .
فرض کنید در یک صفحه چندین پاراگراف ( تگ < p > ) دارید . می خواهید کدی طراحی نمایید تا در هنگام اجرای آن ، تمامی پاراگراف های صفحه یا مثلا پاراگراف های عضو یک کلاس خاص ، با یک تگ < span > عوض شوند . در این حالت باید از متد ( ) replaceAll استفاده نمایید .

Syntax $ ( content ).replaceAll ( selector ) ;

syntax توضیح
توضیح Parameter
این پارامتر تعیین کننده عنصر HTML یا متنی است که می خواهید آن را به جای عنصر HTML مورد نظرتان در صفحه قرار دهید .
تعیین این پارامتر اجباری است .
content
این پارامتر تعیین کننده id عنصر HTML ای است که می خواهید آن را با یک عنصر جدید مورد نظرتان عوض کنید .
تعیین این پارامتر اجباری است .
selector


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟