آموزش jQuery   >   کاربرد jQuery در Ajax   >   متد ( ) ajaxScript

متد ( ) ajaxScript در jQuery :

به وسیله متد ( ) ajaxScript ، می توان یک اسکریپت را با استفاده از روش HTTP GET ، از سرور خوانده و اجرا نمود .
سپس از نتیجه حاصل در صفحه استفاده کرد .
شکل کلی استفاده از این متد بصورت زیر است :

Syntax $(selector).getScript( url , success ( response , status ) ) ;

syntax توضیح موارد
توضیح Parameter
تعیین کننده آدرس فایل اسکریپتی است که می خواهید متد آن را از سرور درخواست کرده و بخواند .
استفاده از این پارامتر اجباری است .
url
این پارامتر می تواند یک تابع را تعیین نماید تا در صورتی که اجرای درخواست و اسکریپت موفقیت آمیز بود ، اجرا شود .
استفاده از این پارامتر اختیاری است .
این تابع خود می تواند دارای 2 پارامتر نیز باشد :
 • response : شامل جواب برگشتی از سرور است .
 • status : این پارامتر تعیین کننده وضعیت درخواست است که می تواند چندین حالت داشته باشد :
  • success : موفق .
  • notmodified : هنوز اعمال یا بررسی نشده.
  • error : اشکال در ارسال یا پردازش درخواست .
  • timeout : مدت زمان کافی برای اجرای درخواست تمام شده است .
  • parseerror : خواندن و اجرای درخواست با مشکل مواجه شده است .
success

مثال :

Example
< html >
  < head >
    < script type="text/javascript" src="jquery.js" > < /script >
    < script type="text/javascript" >

      $ (document). ready ( function( ) {
             $("#btn1").click(function(){
                   $.getScript("demo_ajax_script.js");
           });
        });
    </script>

  </head>
<body>
      <button id="btn1">  خواندن اسکریپت  </button>

</body>s
</html>
کد
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟