آموزش jQuery   >   کاربرد jQuery در Ajax   >   متد ( ) ajaxStart

متد ( ) ajaxStart در jQuery :

به وسیله متد ( ) ajaxStart ، می توان یک تابع را تعیین نمود تا در زمانی که در خواست Ajax برای ارسال به سرور شروع می شود ، اجرا شود .
می توان کدها یا دستوراتی که می خواهید به محض شروع شدن درخواست Ajax اجرا شوند ، را در این متد تعیین نمایید . به مثال عملی در انتهای صفحه دقت نمایید .
شکل کلی استفاده از این متد بصورت زیر است :

Syntax $( selector ).ajaxStart( function ( ) ) ;

syntax توضیح موارد
توضیح Parameter
نام تابعی است که می خواهیم به محض شروع شدن درخواست های Ajax ، اجرا شود .
استفاده از این پارامتر اجباری است .
function

مثال عملی : در مثال زیر هنگامی که درخواست Ajax در رویداد load شروع به اجرا می کند ، همزمان با آن یک دستور در متد ( ) ajaxStart ، تصویر را در خروجی مثال نمایش می دهد :

Example
< html >
  < head >
    < script type="text/javascript" src="jquery.js" > < /script >
    < script type="text/javascript" >

      $ (document). ready ( function( ) {
            $("#div1").ajaxStart(function(){
                  $(this).html("<img src='demo_wait.gif' />");
             });
             $("#btn1").click(function(){
                    $("#div1").load("demo_ajax_load.asp");;
           });
        });
    </script>

  </head>
<body>
     <div>
         <h2>  Let AJAX change this text  </h2>
     </div>
     <button id="btn1" type="button"> Change Content</button>

</body>
</html>
کد
Let AJAX change this text
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟