آموزش jQuery   >   کاربرد jQuery در Ajax   >   متد ( ) ajaxStop

متد ( ) ajaxStop در jQuery :

به وسیله متد ( ) ajaxStop می توان یک تابع را تعیین کرد تا در زمان پایان یافتن ارسال و انجام تمام درخواست های  Ajax به سرور ، اجرا شود .
در واقع از این متد می توان برای تعیین یک دستور یا کد ، برای اجرا پس از پایان یافتن انجام درخواست های Ajax در سرور ، استفاده نمود .
هنگامی که یک درخواست ajax تمام می شود ، jQuery چک می کند که آیا درخواست دیگری وجود دارد یا خیر . اگر درخواست ajax دیگری وجود نداشته باشد ، آنگاه ajax تابع این متد را اجرا می کند .
شکل کلی استفاده از این متد بصورت زیر است :

Syntax $( selector ).ajaxStop ( function ( ) ) ;

syntax توضیح موارد
توضیح Parameter
نام تابعی است که می خواهیم پس از پایان یافتن تمام درخواست های Ajax در سرور، اجرا شود .
استفاده از این پارامتر اجباری است .
function

مثال عملی : در مثال زیر یک درخواست ajax در متد ( ) load انجام می شود . پس از پایان یافتن آن ، برنامه یک پیام هشدار را به وسیله متد ( ) ajaxStop به کاربر ارسال می کند :

Example
< html >
  < head >
    < script type="text/javascript" src="jquery.js" > < /script >
    < script type="text/javascript" >

         $ (document). ready ( function( ) {
              $("div").ajaxStop(function(){
                  alert("All AJAX requests completed");
         });
         $("#btn1"").click(function(){
                $("div").load("demo_ajax_load.txt");
           });
        });
    </script>

  </head>
<body>
     <div>
         <h2>  Let AJAX change this text  </h2>
     </div>
     <button id="btn1" type="button"> Change Content</button>

</body>
</html>
کد
Let AJAX change this text
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟