رویدادها در jQuery - رویداد ( ) submit

رویداد ( ) submit در jQuery :

رویداد ( ) submit زمانی اتفاق می افتد که یک فرم submit شده و به سرور ارسال شود .
برای مثال از رویداد ( ) submit می توان برای صدور یک پیام هشدار به کاربر ، برای اعلام submit شدن فرم استفاده کرد .
نکته مهم : رویداد ( ) submit فقط با تگ form کار می کند .
شکل کلی استفاده از این متد به شرح زیر است :

Syntax $ ( " selector " ).submit ( ) ;
یا
$ ( " selector " ).submit ( function ) ;

syntax توضیح
توضیح Parameter
این پارامتر تعیین کننده id فرمی است که submit شده است . selector
تعیین کننده تابعی است که می خواهیم پس از submit شدن فرم ، اجرا شود . function

مثال : در مثال زیر یک فرم طراحی کرده ایم . هنگامی که کاربر با کلیک بر روی دکمه فرمان ، فرم را submit می کند ، یک پیام هشدار مبنی بر ثبت شدن فرم به وی نشان داده شده و سپس فرم به سرور ارسال می شود :

Example
< html >
  < head >
    < script type="text/javascript" src="jquery.js" > < /script >
    < script type="text/javascript" >
         $(document).ready(function () {
               $("#form1").submit(function(){
                       alert(" فرم ثبت شد ");
                 });
         });
    </script>

  </head>
<body>
   <form action="" id="form1">
            First name:
           <input type="text" name="FirstName" value="Ali"><br>
           Last name:
           <input type="text" name="LastName" value="Rezaee"><br>
           <input type="submit" value="Submit">
   </form>

</body>
</html>
کد
First name:
Last name:
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟