آموزش jQuery   >   کاربرد jQuery در Ajax   >   متد ( ) ajaxSuccess

متد ( ) ajaxSuccess در jQuery :

به وسیله متد ( ) ajaxSuccess می توان یک تابع را تعیین کرد تا در زمانی که درخواست های  Ajax به سرور ، به صورت کامل و موفقیت آمیز به پایان رسید، اجرا شود .
در واقع از این متد می توان برای قرار دادن کدها و دستوراتی که می خواهید پس از پایان یافتن موفقیت آمیز درخواست های Ajax در سرور اجرا شوند ، استفاده نمود .
شکل کلی استفاده از این متد بصورت زیر است :

Syntax $( selector ).ajaxSuccess ( function ( event , xhr , options ) ) ;

syntax توضیح موارد
توضیح Parameter
نام تابعی است که می خواهیم پس از اتمام موفقیت آمیز درخواست های Ajax ، اجرا شود .
استفاده از این پارامتر اجباری است .
  • event : در بر گیرنده شی event است .
  • xhr : در بر گیرنده شی XmlHttpRequest است .
  • options : در برگیرنده تنظیمات ( optoions ) در درخواست Ajax است .
function

مثال عملی : در مثال زیر یک درخواست ajax در متد ( ) load انجام می شود . پس از پایان یافتن موفقیت آمیز آن ،  برنامه یک پیام هشدار را به وسیله متد ( ) ajaSuccess به کاربر ارسال می کند :

Example
< html >
  < head >
    < script type="text/javascript" src="jquery.js" > < /script >
    < script type="text/javascript" >

         $ (document). ready ( function( ) {
              $("div").ajaxSuccess(function(){
                  alert("All AJAX requests completed");
         });
         $("#btn1"").click(function(){
                $("div").load("demo_ajax_load.txt");
           });
        });
    </script>

  </head>
<body>
     <div>
         <h2>  Let AJAX change this text  </h2>
     </div>
     <button id="btn1" type="button"> Change Content</button>

</body>
</html>
کد
Let AJAX change this text
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟